Biuletyn

Odkażanie ula, plastrów i sprzętu pasiecznego w czasie leczenia
rodziny pszczelej z nosemozy

Rok II, Nr 2, Czerwiec 2001


W przypadku plastrów posługujemy się parami kwasu octowego lodowatego.(Uwaga od wydawcy! Kwas octowy lodowaty, wywołuje oparzenia. Nie wdychać gazu, dymu, pary, pary, areosolu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. W przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem - jeżeli to możliwe pokaż etykietę.) Plastry (bez miodu i pyłku) umieszcza się w szczelnej szafie, skrzyni lub szczelnie zestawionych kondygnacjach ulowych. Całe korpusy z plastrami można umieszczać piętrowo w dużych foliowych workach. Nad plastrami umieszcza się naczynie z parującym kwasem, przeznaczając na każde 10 plastrów 150 - 2000 ml kwasu, w zależności od wielkości ramek. Plastry pozostają w atmosferze par kwasu octowego przez okres 7 dni. Temperatura pomieszczenia, w którym prowadzona jest dezynfekcja, powinna wynosić nie mniej niż 17°C. Po przeprowadzeniu odkażania plastry się wietrzy, aby zniknęła przenikliwa woń octu i dopiero wtedy mogą być ponownie użyte w ulach. W razie trudności można użyć 80% kwasu lodowatego technicznego. Należy jednak zwiększyć ilość użytego kwasu. Przedmioty metalowe (np. dłuto pasieczne, skrobaczka, nóż) odkaża się po ich mechanicznym oczyszczeniu przez opalenie lub przetarcie kwasem octowym lodowatym. Przy zastosowaniu kwasu octowego lodowatego, należy zachować dużą ostrożność, zwłaszcza chronić twarz i ręce, unikać także wdychania par kwasu.

(Źródło:Tomaszewska B., Chorbiński P.: Choroby owadów użytkowych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wrocław 2000. Do nabycia: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ul. Sopocka 23, 50--344 Wrocław, tel. 071/3281277).

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej pozycji nie może być, bez pisemnej zgody Wydawcy, w żaden sposób i w żadnej formie publikowana przez przedruk, skopiowanie, transmitowanie, kserowanie, nagrywanie czy wprowadzanie do systemu odzysku informacji.

projekt i wykonanie www.TRUSTNET.pl