Książki i czasopisma pszczelarskie :

Uwaga! Niestety, nie wszystkie pozycje literatury są dostępne, ale możliwe jest wznowienie ich nakładów. Uwidocznione ceny mogą być nieaktualne. Niektóre pozycje literatury są dostępne: u Wydawcy, w Firmie Salamon, Allegro i Olx. Niniejszy ich spis, jest swoistym przewodnikiem po literaturze pszczelarskiej.

Ceny brutto, z 23% VAT

Banaszak J.: Ekologia pszczół21,40
Banaszak J.: Rola pszczoły miodnej w środowisku naturalnym7,20
Bieńkowska M.: Pyłek kwiatowy i jego pozysk.6,60
Bornus L.: ABC mistrza pszczelarskiego24,00
Bornus L.: Pszczel. doświadczenia terenowe19,20
Ciesielski T.: Miodosytnictwo27,10
Dziubek Z.: Pożądlenia i pokąsania19,60
Dylewska M.: Nasze trzmiele35,90
Ellnain-Wojtaszek M.: Produkty pszczele-cenne leki medycyny naturalnej17,60
Gala J.: Miodowe rymy.12,80
Gala J.: Miodowe wędrówki po kraju9,60
Gala J.: Miód - Wiara - Tradycja18,20
Gala J.: Zdrowym być22,00
Gałuszka H.: Miód pszczeli, powstawanie,wartość odżywcza, zastosowanie.17,60
Gala J.: Miód - Wiara - Tradycja17,40
Gałuszka H. i inni: Pszczoły na spadzi.19,00
Gromisz M.: Pożytki i gotowość rodzin pszczelich do ich wykorzystania16,30
Gromisz Z.: Ochrona pszczół przed zatruciami.12,00
Gromisz M.: Wychów matek pszczelich na własne potrzeby10,90
Hartwig A.: Pszczoły też chorują.14,20
Jośko F.: Jad pszczeli a zdrowie.4,90
Jośko F.: Leksykon pszczelarstwa41,00
Jośko F.: Mleczko pszczele.4,90
Jośko F.: Pszczoły leczą.20,00
Jabłoński B.: Ogródek pszczelarski.16,30
Jabłoński B.: Potrzeby zapylania i wartość pszczela-rska owadopylnych roślin uprawnych16,30
Jabłoński B.: Metodyka badań obfit. nekt. kwiat. i oceny miodom. roślin8.20
Kałużny E.: Pszczela apteczka.29,20
Kędracki T.: Miód spadziowy w produkcji oobrocie9,10
Kędzia B., Hołderna-Kędzia E.: Produkty pszczele w profilaktyce i lecznictwie17,90
Kluczewski W.: Pszczelarstwo. Gospodarka Pasieczna.19,20
Pszczelarstwo - twój biznes. Zbiór refer.6,40
Pozyskiwanie i zagospodarowanie miodu pszczelego. Zbiór referatów z konf. pszczel.21,20
Pozyskiwanie i zagospodarowanie mleczka pszczel. i czerwiu. Zbiór referatów z konf. pszczel.21,20
Pozyskiwanie i zagospodarowanie wosku pszczelego Zbiór referatów z konf. pszczel.21,20
Produkty pszczele w świetle wymagań Unii Europejskiej21,20
Konopacka Z., Bieńkowska M.: Odporność pszczół na grzybicę6,60
Konopacka Z.: Dokarmianie rodzin syropem inwertowanym6,60
Makowiczowa H.: Pszczele cuda.12,30
Marcinkowski J.: Jak prawidłowoprowadzić pasiekę.20,70
Marcinkowski J.: Technologia pasieczna.4,90
Marzec J.: Rynek miodu6,60
Mazurek Z.J.: Dziennik pszczelarza praktyka (1977-2002) w tym o sztuce kierowania pszczołami na słabych pożytkach, urządzeniach pasiecznych i historii80,10
Muszyńska J.: Długotrwała izolacja matki pszczel.w klateczce pozwalająca na uzyskanie przerwy w wychowie czerwiu przez rodzinę pszczelą.4,10
Muszyńska J.: Nowa metoda długoterminowego prze-trzymywania zapasowych matek pszczelich podczas sezonu produkcyjnego4,90
Muszyńska J.: O rojeniu się pszczół.5,50
Muszyńska J.: Pszczoły a dźwięki4,90
Muszyńska J.: Pszczoły i zapachy8.20
Muszyńska J.: O molu woskowym8.20
Muszyńska J.: Wymiana informacji i podział pracy w rodzinie pszczelej4,90
Muszyńska J.: Pszczoły a monitoring skażenia środowiska4,90
Muszyńska J.: Zastosowanie zbrylonego cukru pudru do podkarmiania rodzin pszczelichw okresach przerw pożytkowych. 4,90
Orczyk K.: Ul poliuretanowy-zrób go sam44,60
Ostrowska W.: Gospodarka pasieczna30,60
Pidek A.: Metody wychowu matek pszczelich20,70
Pohorecka K.: Grzybica wapienna czerwi.5,50
Pohorecka K.: uproszczone metody stosowania fumagiliny przy leczeniu nosemozy pszczół5,80
Praca zbiorowa pod red.: Prabudzkiego W.: Pszczelnictwo132,50
Pszczoły leczą22,80
Radomski K.: 80 lat wśród pszczół31,30
Rybak N. i inni: Pozyskiwanie jadu pszczel4,90
Rybak-Chmielewska H., Szczęsna T.: Kit pszczeli6,60
Rybak-Chmielewska H. i inni: Uzupełnie zagadnień jakości miodu16,30
Skowronek W.: Rasy pszczoły miodnej6,10
Skowronek W.: Unasienianie matek nasieniem mieszanym pochodzącym od wielu trutni6,60
Skowronek W.: Pszczelnictwo27,70
Skubida P.: Optymalne metody przygotowania pszczół do zimowania6,60
Skubida P.: Wpływ intensyw. poszerzania rodzin psz. wiosną na ich dalszy rozwój i produkcję miodu6,60
Skubida P.: Niektóre sposoby poddawania matek pszczelich w pasiece4,90
Skubida P., Muszyńska J.: Skuteczne metody zapobiegania rojeniu4,90
Szczęsna T. i inni: Pyłek kwiatowy (obnóża)-naturalna odżywka i surowiec farmaceutyczny16,30
Szczęsna T. i inni: Pyłek kwiatowy - niektóre aspekty jego pozyskiwania4,90
Toma A.: Pasieka wędrowna18,20
Typański Cz.: Pszczoły. Pasieka wędrowna.28,00
Wilde J., Cichoń J.: Pszczelarstwo to może być biznes22,00
Wojtacki M.: Produkty pszczele i przetwory miodowe.16,50
Woś M.: Produkcja węzy w pasiece16.70
Wróblewski R.: Barcie, kłody, kószkii ule polskie.20,50
Wróblewski R.: Pszczelarstwo polskie.40,70
Wróblewski R.: Wierzenia i obyczaje pszczelarzy polskich16,80
Żółty K.: Choroby pszczół.25.00
Żółty K.: Co każdy pszczelarz wiedzieć powinien26.70
Żółty K.: Produkty pszczele skarbnicą zdrowia14.40
Żółty K.: Tradycyjne i nowoczesne metody leczenia chorób pszczel. Rośliny miododajne i zioła.21,70
projekt i wykonanie www.TRUSTNET.pl