Notka biograficzna Szymona SALAMONA

SALAMON Szymon - ur. 1947 r. w Czchowie (woj. małopolskie), w rodzinie o tradycjach pszczelarskich. Tytuł mistrza w zawodzie pszczelarz uzyskał w 1979 r. Przez dwie kadencje, w latach 1985 - 1992 pełnił funkcję prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Częstochowie oraz był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie. W tym okresie doprowadził do samodzielności finansowej WZP w Częstochowie i nabycia przez WZP posesji z budynkami, był przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na tytuły w zawodzie pszczelarz, w woj. częstochowskim. W roku 1987 przewodniczył pobytowi na terenie woj. częstochowskiego, międzynarodowej grupy pszczelarzy uczestniczących w XXXI Międzynarodowym Kongresie Pszczelarskim w Warszawie, zaś w 1989 r. przewodniczył grupie polskich pszczelarzy rewizytujących pszczelarzy z Leiden (Holandia). Organizował i przewodniczył, pierwszym czterem pielgrzymkom pszczelarzy na Jasną Górę w latach 1989 - 1992. W roku 1991, jako właściciel Firmy Salamon, założył Pszczelarski Dom Sprzedaży Wysyłkowej „Darz miód”. Firma ta jako pierwsza w nowej Polsce wydała ilustrowany katalog sprzętu pszczelarskiego, ona też do roku 2004 organizowała ogólnopolskie konferencje pszczelarskie (w sumie 10 edycji), poprzedzające pielgrzymkę pszczelarską na Jasną Górę. Odznaczony Złotą Honorową Odznaką PZP (1996), Medalem Dzierżona (1997), Złotym Krzyżem Zasługi (2001) i Medalem Ministerstwa Edukacji Narodowej (2007). Życie zawodowe związał z pracą w Politechnice Częstochowskiej w charakterze nauczyciela akademickiego.

projekt i wykonanie www.TRUSTNET.pl