Notka biograficzna Szymona SALAMONA

Szymon Salamon, pochodzi z Czchowa (woj. małopolskie), z rodziny o tradycjach pszczelarskich: Dziadkowie pszczelarze i Ojciec – pszczelarz). Tytuł mistrza w zawodzie pszczelarz uzyskał w 1979 r. Przez dwie kadencje, w latach 1985 - 1992 pełnił funkcję prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego (WZP) w Częstochowie, był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Pszczelarskiego (PZP) w Warszawie oraz członkiem Sądu Koleżeńskiego PZP. W tym okresie doprowadził do samodzielności finansowej WZP w Częstochowie i nabycia przez WZP posesji z budynkami, był przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na tytuły w zawodzie pszczelarz, w woj. częstochowskim. W roku 1987 przewodniczył pobytowi na terenie woj. częstochowskiego, międzynarodowej grupy pszczelarzy uczestniczących w XXXI Międzynarodowym Kongresie Pszczelarskim w Warszawie, zaś w 1989 r. przewodniczył grupie polskich pszczelarzy rewizytujących pszczelarzy z Leiden (Holandia). W tym czasie (w latach 1989 – 1992) WZP w Częstochowie organizowało ambrozjańskie spotkania pszczelarzy na Jasnej Górze. W roku 1991, jako właściciel Firmy Salamon, założył Pszczelarski Dom Sprzedaży Wysyłkowej „Darz miód”. Firma ta jako pierwsza w nowej Polsce wydała ilustrowany katalog sprzętu pszczelarskiego, ona też do roku 2004 współorganizowała Ogólnopolskie Naukowo-Techniczne Konferencje Pszczelarskie (w sumie 10 edycji), poprzedzające ambrozjańskie spotkania pszczelarzy. Odznaczony Złotą Honorową Odznaką PZP (1996), Medalem ks. dr Jana Dzierżona (1997), Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Statuetką ks. dr Jana Dzierżona (2010). Od roku 2020 jest honorowym prezesem Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie.
Przez pół wieku, w charakterze nauczyciela akademickiego, służył młodzieży akademickiej w 5 Polskich Wyższych Uczelniach (najdłużej w Politechnice Częstochowskiej, kierując Katedrą Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa Pracy, następnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu). W związku z tym odznaczony został: Medalem Ministerstwa Edukacji Narodowej (2007) i Medalem 20. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (2017).

projekt i wykonanie www.TRUSTNET.pl