Akcesoria dla organizacji pszczelarskich :

Ceny brutto, z 23% VAT

Dyplom uznania (plaster pszczelinaturalny).2,00
Dyplom uznania (komórki pszcz. stylizow.).2,00
Dyplom uznania (Domu Pszczelarzaw Kamiennej).2,00
Odznaka honor. PZP - srebrna (tylko dla org. pszczel.).5,00
Odznaka honor. PZP (tylko dla organizacji pszczel.).5,00
Legitymacja (druk) do oznaki PZP (tylko dla org. pszczel.).2,00
Legitymacja (druk) PZP (tylko dla organizacji pszczel.).3,90
Dyplom uznania (z frag.plastra pszczelego i pszczołą).3,00
Odznaka - pszczoła robotnica, srebro24,90
Odznaka - matka pszczela, srebro36,90
Odznaka - pszczoła robotnica, złoto303,50
Odznaka - pszczoła robotnica7,50
projekt i wykonanie www.TRUSTNET.pl